ClearLLab 10C - HR - Hrvatska inačica

SADRŽAJ

UVOD......................................................................................3 POZADINA.............................................................................3 OPĆE PREPORUKE ZA IMUNOFENOTIPIZACIJU.........4 NAMJENA PANELA CLEARLLAB 10C.............................4 PANELI CLEARLLAB 10C...................................................4 KOMPLET ZA KOMPENZACIJU CLEARLLAB................5 ODABIR SLUČAJA I INTERPRETACIJA...........................5 POVEZANI DOKUMENTI.....................................................6 REFERENCE...........................................................................6 SLUČAJEVI............................................................................7 NEMA IMUNOFENOTIPSKE ABNORMALNOSTI...........7 PERIFERNA PUNA KRV....................................................7 Slučaj br. 1: Normalna puna krv.................................7 KOŠTANA SRŽ................................................................... 32 Slučaj br. 2: Normalna koštana srž....................... 32 LIMFNI ČVOR.....................................................................56 Slučaj br. 3: Normalni limfni čvor..........................56 NEOPLASTIČKI PROCES PODRIJETLA B-STANICE................................................ 80 B LIMFOBLASTIČNA LEUKEMIJA / LIMFOBLASTIČNI LIMFOM...........................................80 Slučaj br. 4: B akutna limfoblastična leukemija / limfoblastični limfom......................... 80 B LIMFOBLASTIČNA LEUKEMIJA / LIMFOBLASTIČNI LIMFOM......................................... 105 Slučaj br. 5: B akutna limfoblastična leukemija / limfoblastični limfom........................ 105 KRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA / LIMFOM MALIH LIMFOCITA....................................... 130 Slučaj br. 6: Kronična limfocitna leukemija / limfom malih limfocita..................... 130 KRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA / LIMFOM MALIH LIMFOCITA....................................... 154 Slučaj br. 7: Kronična limfocitna leukemija / limfom malih limfocita..................... 154 LIMFOM PLAŠTENIH STANICA..................................178 Slučaj br. 8: Limfom plaštenih stanica...............178 PLAZMASTANIČNI MIJELOM.................................... 202 Slučaj br. 9: Plazmastanični mijelom................ 202 FOLIKULARNI LIMFOM................................................226 Slučaj br. 10: Folikularni limfom.......................... 226

LIMFOM B-STANICA PODRIJETLA IZ GERMINATIVNOG CENTRA...................................... 250 Slučaj br. 11: Limfom B-stanica podrijetla iz germinativnog centra...................250 LIMFOM ZRELIH B-STANICA.....................................274 Slučaj br. 12: Limfom zrelih B-stanica...............274 LIMFOM ZRELIH B-STANICA.................................... 298 Slučaj br. 13: Limfom zrelih B-stanica.............. 298 NEOPLASTIČKI PROCES PODRIJETLA T-STANICE............................................... 322 T LIMFOBLASTIČNA LEUKEMIJA / LIMFOBLASTIČNI LIMFOM.........................................322 Slučaj br. 14: T limfoblastična leukemija / T limfoblastični limfom...................322 T LIMFOBLASTIČNA LEUKEMIJA / LIMFOBLASTIČNI LIMFOM........................................ 346 Slučaj br. 15: T limfoblastična leukemija / T limfoblastični limfom..................346 T VELIKI ZRNASTI LIMFOM...................................... 370 Slučaj br. 16: T-stanična limfoproliferativna bolest...................................... 370 T VELIKI ZRNASTI LIMFOM...................................... 394 Slučaj br. 17: T-stanična limfoproliferativna bolest......................................394 NEOPLASTIČKI PROCES MIJELOIDNOG PODRIJETLA.........................................418 AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA........................ 418 Slučaj br. 18: Akutna mijeloična leukemija...... 418 AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA....................... 442 Slučaj br. 19: Akutna monocitna leukemija....442 AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA....................... 466 Slučaj br. 20: Akutna mijeloična leukemija-NOS............................................................466 AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA.......................490 Slučaj br. 21: Akutna promijelocitna leukemija........................................................................490 AKUTNA MIJELOIČNA LEUKEMIJA........................ 514 Slučaj br. 22: Akutna monocitna leukemija.... 514 MIJELODISPLASTIČNI SINDROM.............................538 Slučaj br. 23: Mijelodisplastični sindrom......... 538 MIJELODISPLASTIČNI SINDROM............................ 562 Slučaj br. 24: Mijelodisplastični sindrom......... 562

Svaka je stanica važna

2

Beckman Coulter • Paneli ClearLLab 10C • C33365 AB

Made with FlippingBook flipbook maker